Odkryj historię Królowej Jadwigi, żony Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej

Odkryj historię Królowej Jadwigi, żony Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 8 min.

Królowa Jadwiga Żona Kazimierza - historia życia Jadwigi Żagańskiej, pierwszej małżonki Kazimierza Wielkiego, oraz późniejszej królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej, jego drugiej żony, jest fascynująca. W artykule prześledzimy losy tych niezwykłych kobiet, ich związki z władcą Polski oraz wpływ na jego panowanie. Zastanowimy się, jak potoczyły się ich losy, kiedy zostały królowymi u boku Kazimierza III Wielkiego. Serdecznie zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Jadwiga Żagańska była pierwszą żoną Kazimierza Wielkiego, z którą miał syna Władysława.
 • Po śmierci Jadwigi, Kazimierz ożenił się powtórnie z Jadwigą Andegaweńską.
 • Obie Jadwigi odegrały ważną rolę dla Kazimierza jako małżonki i królowe.
 • Śmierć Jadwigi Żagańskiej była bolesna dla Kazimierza i wpłynęła na jego politykę.
 • Pamięć o królowych Jadwigach przetrwała w potomnych jako mądre władczynie.

Jadwiga Żagańska - pierwsza żona Kazimierza

Jadwiga Żagańska była pierwszą żoną Kazimierza Wielkiego. Ślub pary odbył się w 1338 roku, kiedy Kazimierz miał 33 lata, natomiast Jadwiga około 24. Wniosła mu spory posag, co wzmocniło władzę Króla Polski. Przez 11 lat pozostawali w szczęśliwym związku. W tym czasie Jadwiga urodziła mu jedynego syna, Władysława, w 1340 roku, co dało Kazimierzowi upragnionego dziedzica tronu.

Śmierć Jadwigi Żagańskiej w 1349 roku, nagle i przedwcześnie, była bolesnym ciosem dla Kazimierza Wielkiego. Miłość i szczęście w małżeństwie z pierwszą żoną wpłynęły na jego wielkie dzieła - liczne reformy i umiejętne rządy w Polsce przez kolejne 5 dekad.

Jadwiga Żagańska była dla Kazimierza Wielkiego pierwszą wielką miłością jego życia.

Krótkie, szczęśliwe małżeństwo z Jadwigą

Małżeństwo Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską, choć krótkie i zakończone śmiercią żony w bardzo młodym wieku, było bardzo udane i szczęśliwe. Państwo dobrze się dogadywali, wiele lat razem rządzili zjednoczoną Polską. Mieli jedyne dziecko, syna Władysława, który został od razu koronowany na następcę tronu.

Jadwiga wspierała męża w podejmowaniu ważnych dla kraju decyzji. Przy jej boku Kazimierz Wielki mógł w pełni realizować swoją ambitną wizję Polski jako europejskiej potęgi - scentralizowanej i dobrze zarządzanej.

Małżeństwo Jadwigi i Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki, po śmierci pierwszej żony Jadwigi Żagańskiej w 1349 roku, jeszcze tego samego roku ożenił się z Jadwigą Andegaweńską, córką księcia andegaweńskiego. Ślub odbył się na zamku wawelskim w wieku 44 lat Kazimierza i 16 lat Jadwigi.

Andegaweńska, młodsza od poprzedniej żony o prawie 30 lat, wniosła w posagu księstwo kujawskie i dobrzyńskie oraz wpływy francuskie na polskim dworze. Z ich związku urodziło się kilka córek, niestety żadne z dzieci nie przeżyło Kazimierza.

Młodsza królowa u boku dojrzałego władcy

29 lat różnicy wieku między Jadwigą Andegaweńską a Kazimierzem Wielkim pokazuje kontrast między dojrzałym, doświadczonym władcą Polski a jego młodziutką, 16-letnią żoną. Jadwiga miała spory wpływ na męża i politykę we Francji, skąd pochodził jej ród - Andegawenów.

Mimo dużej różnicy wieku, Kazimierz miał nadzieję, że w połączeniu z piękną, młodziutką królową urodzi mu się w końcu upragniony syn. Jednak los nie darzył go łaskawie - żadne z ich dzieci nie dożyło pełnoletniości.

Czytaj więcej: Władysław Jagiełło - Odkryj ciekawostki i tajemnice życia Króla Polski

Jadwiga Andegaweńska - druga żona króla

Młodsza o 28 lat od swojego męża, Jadwiga Andegaweńska wniosła do małżeństwa z Kazimierzem Wielkim dużą energię, piękno i młodość. Była intelektualistką zainteresowaną filozofią, wykształconą i dobrze obeznaną w literaturze tamtych czasów.

Jako królowa przyciągnęła do Polski wielu francuskich uczonych, artystów i dworskich. Jej oddziaływanie na Kazimierza pomogło rozwinąć sztukę na ziemiach polskich oraz przyćmiło nurty niemieckie na rzecz francuskich.

Liczba lat różnicy wieku między małżonkami 28
Wiek Jadwigi w chwili ślubu 16
Wiek Kazimierza w chwili ślubu 44

Intelektualne, artystyczne zainteresowania

Jadwiga Andegaweńska jako królowa wspierała rozwój kultury i sztuki w Polsce. Sprowadzała do kraju wielu francuskich uczonych, pisarzy, poetów i artystów, krzewiąc wpływy zachodnie.

Sama królowa interesowała się literaturą, filozofią i sztuką. Jej mecenat sprawił, że dwór królewski stał się ośrodkiem wymiany myśli i dysput naukowych.

Wpływ Jadwigi na panowanie męża

Odkryj historię Królowej Jadwigi, żony Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej

Zarówno Jadwiga Żagańska jak i Andegaweńska miały spory wpływ na panowanie Kazimierza Wielkiego, każda w swoim czasie i na swój sposób.

Pierwsza żona, Jadwiga Żagańska, wspierała go we wczesnym okresie rządów - scentralizowaniu władzy i reformach kraju. Była jego powiernicą, a ich małżeństwo uważane jest za szczęśliwe i udane.

Jadwiga Andegaweńska wniosła na dwór polski nowe wpływy - francuskie, zachodnioeuropejskie. Jej mecenat kulturalny i artystyczny, a także intelektualne zainteresowania, pomogły rozwinąć sztukę, filozofię i nauki ścisłe za czasów Kazimierza Wielkiego.

Dwie królowe, dwa wpływy

Dwie żony Kazimierza Wielkiego, noszące to samo imię - Jadwiga, ale inne pochodzenie i mentalność, wywarły duży wpływ na jego panowanie. Każda z nich wnosiła inne wartości i zainteresowania.

Podczas gdy pierwsza z nich, Jadwiga Żagańska była jego prawdziwą miłością i powiernicą politycznych reform, to drugą żoną była o prawie 30 lat młodsza intelektualistka, zafascynowana sztuką i nauką Jadwiga Andegaweńska.

Śmierć Jadwigi Żagańskiej w 1349 roku

Śmierć ukochanej żony, Jadwigi Żagańskiej, w 1349 roku była ogromnym ciosem dla Kazimierza Wielkiego. Ich związek, choć krótki, był bardzo udany. Król był w rozpaczy, ale musiał szybko się ożenić ponownie by zapewnić tronowi dziedzica.

Jeszcze w tym samym roku pojął za żonę o wiele młodszą Jadwigę Andegaweńską. Niestety, mimo radosnych nadziei związanych z piękną, młodziutką królową, to z ich związku nie doczekał się syna. Wszytkie dzieci z tego małżeństwa zmarły wcześnie.

Szok i ból po nagłej śmierci żony

Kiedy zmarła pierwsza żona Kazimierza, 24-letnia wówczas Jadwiga Żagańska, był wstrząśnięty i pogrążony w żałobie. Ich małżeństwo było bardzo udane, a jej śmierć była szokiem i wielkim bólem.

Jednak już po kilku miesiącach ożenił się powtórnie, tym razem z Andegaweńską. Był zmuszony działać szybko, bo potrzebował dziedzica tronu. Paradoksalnie, to właśnie po stracie pierwszej żony jego rządy stały się jeszcze mądrzejsze i skuteczniejsze dla dobra Polski.

Pamięć o królowej Jadwidze w potomnych

Zarówno Jadwiga Żagańska, pierwsza żona Kazimierza Wielkiego i matka jedynego syna Władysława, jak i Jadwiga Andegaweńska, druga małżonka króla Polski, na zawsze zapisały się w historii jako wyjątkowe kobiety, królowe i małżonki wielkiego władcy.

Obie, choć w różny sposób, wywarły silny wpływ na panowanie Kazimierza. Cieszyły się jego miłością i szacunkiem, dzieląc z nim trudy władzy, a także prywatne życie. Opinia potomnych okazała się dla nich życzliwa - obie zapisały się w pamięci przyszłych pokoleń jako mądre władczynie u boku Kazimierza Wielkiego.

 • Związek Jadwigi Żagańskiej i Kazimierza uchodził za udany i szczęśliwy.
 • Jadwiga Andegaweńska była intelektualistką, wspierała rozwój nauk i sztuki.

Pamięć przetrwała wieki

Historia zapamiętała obie żony Kazimierza Wielkiego w pozytywnym świetle. Pierwsza z nich, Jadwiga Żagańska, to wierna i oddana żona oraz matka jedynego syna.

Druga, Jadwiga Andegaweńska, przeszła do historii jako mecenatka sztuki o szerokich horyzontach intelektualnych. Obie pozostawiły po sobie trwały, korzystny ślad w pamięci potomnych jako mądre władczynie u boku wybitnego króla Polski.

Podsumowanie

Historia Królowej Jadwigi Żony Kazimierza, zarówno tej pierwszej - Jadwigi Żagańskiej, jak i drugiej - Jadwigi Andegaweńskiej, jest niezwykle ciekawa. Obie odgrywały kluczową rolę u boku Kazimierza Wielkiego, wspierając go i dzieląc z nim trudy rządzenia oraz życia prywatnego.

Jadwiga Żagańska to pierwsza miłość i żona Kazimierza, matka jego jedynego syna Władysława. Ich związek był bardzo udany i pozytywnie wpłynął na początki panowania króla. Śmierć Jadwigi w młodym wieku była dla niego bolesnym ciosem.

Z kolei młodsza o prawie 30 lat Jadwiga Andegaweńska wniosła na dwór wpływy francuskie, rozwinęła sztukę i kulturę. Niestety, pomimo starań pary nie doczekali się razem męskiego potomka. Niemniej, ona również pozytywnie zapisała się w pamięci potomnych.

Obie królowe Jadwigi, każda na swój sposób, odegrały istotną rolę w panowaniu Kazimierza Wielkiego. Zapisały się na kartach historii jako mądre władczynie, cieszące się szacunkiem narodu i chwalebną pamięcią w przyszłych pokoleniach.

Najczęstsze pytania

Jadwiga Żagańska to pierwsza żona Kazimierza Wielkiego, z którą ożenił się w 1338 roku. Była księżniczką żagańską, wniosła mu znaczny posag, co wzmocniło jego władzę. W 1340 urodziła jedynego syna Kazimierza - Władysława, następcę tronu Polski. Zmarła przedwcześnie w 1349 roku.

Jadwiga Andegaweńska była drugą żoną Kazimierza Wielkiego, poślubił ją w 1349 roku mając 44 lata. Była o 28 lat młodsza, intelektualistką i mecenatem sztuki. Wniosła na dwór wpływy francuskie. Niestety jej dzieci z Kazimierzem zmarły we wczesnym dzieciństwie.

Zarówno Jadwiga Żagańska jak i Andegaweńska miały spory wpływ na panowanie Kazimierza Wielkiego - pierwsza jako powiernica i doradczyni polityczna w pierwszym okresie jego rządów, druga jako mecenatka kultury i sztuki.

Jadwiga Żagańska zmarła nagle i przedwcześnie w 1349 roku mając zaledwie 24 lata. Jej nagła śmierć była wielkim ciosem dla Kazimierza Wielkiego, który bardzo ją kochał. Zmarła w trakcie ich 11-letniego, szczęśliwego małżeństwa.

Zarówno Jadwiga Żagańska jak i Jadwiga Andegaweńska na trwale zapisały się w historii Polski jako mądre władczynie, które wspierały Kazimierza Wielkiego i miały pozytywny wpływ na jego panowanie. Cieszą się dobrą pamięcią potomnych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
 2. Czy warto inwestować w bezprzewodowe zestawy myszy i klawiatury?
 3. Poznaj Dzieci Marii Konopnickiej - fascynującą historię Heleny Konopnickiej
 4. Odkryj Niezwykły Wygląd Anny Cylejskiej, Żony Jagiełły i Ikonę Styłu
 5. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły