Poznaj Ostatniego Króla Polski z Dynastii Piastów - Pierwsza Władająca Dynastia Polski

Poznaj Ostatniego Króla Polski z Dynastii Piastów - Pierwsza Władająca Dynastia Polski
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 7 min.

Ostatni Król Polski z Dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, był jednym z najwybitniejszych władców w dziejach Polski. Panował w latach 1333-1370 i dokonał wielu reform, które umocniły państwo po okresie rozbicia dzielnicowego. Rozbudował infrastrukturę, rozwijał miasta i edukację, patronował sztuce. Niestety nie doczekał się męskiego potomka, przez co jego śmierć oznaczała koniec panowania dynastii Piastów, która przez ponad trzysta lat rządziła Polską.

Kluczowe wnioski:
 • Kazimierz Wielki był ostatnim królem z dynastii Piastów, po jego śmierci nastąpił koniec tej linii królewskiej.
 • Dokonał licznych reform wzmacniających państwo, rozwijał gospodarkę, kulturę i infrastrukturę.
 • Nie doczekał się męskiego potomka, przez co po jego śmierci skończyło się panowanie Piastów w Polsce.
 • Był jednym z najwybitniejszych władców Polski, jego osiągnięcia przyczyniły się do umocnienia państwa polskiego.
 • Śmierć Kazimierza Wielkiego bez męskiego dziedzica oznaczała koniec panowania Piastów, pierwszej dynastii królewskiej Polski.

Kazimierz Wielki - ostatni władca z rodu Piastów

Ostatni Król Polski z Dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, był jednym z najdłużej panujących i najwybitniejszych władców w dziejach Polski. Objął tron w 1333 roku i władał aż do swojej śmierci w 1370 roku. Był synem króla Władysława Łokietka, który zjednoczył państwo polskie po okresie rozbicia dzielnicowego. Kazimierz kontynuował dzieło ojca, dalej integrując ziemie polskie i umacniając władzę centralną.

Jego panowanie miało ogromne znaczenie dla rozwoju państwa polskiego. Przeprowadził liczne reformy ustrojowe, ekonomiczne i kulturowe, które umocniły pozycję monarchy i państwa. Rozbudował infrastrukturę, otoczył miasta murami obronnymi, lokował nowe ośrodki miejskie na prawie magdeburskim. Popierał powstawanie zamków i stworzył nowoczesną armię zaciężną.

Reformy wzmacniające władzę królewską

Najważniejsze były jednak reformy zwiększające dochody i uprawnienia króla. Wprowadził jednolity system monetarny i podatkowy w kraju, przejmując kontrolę nad mennicami i cełami. Tym samym znacząco zwiększył wpływy do skarbu państwa. Ograniczył przywileje możnowładztwa, zastępując ich sądy własnym prawem. Dzięki temu umocnił władzę centralną kosztem regionalnych podmiotów.

Małżeństwa i potomkowie Kazimierza - koniec dynastii

Ostatni Król z Dynastii Piastów trzykrotnie zawierał związki małżeńskie, lecz pomimo tego nie doczekał się męskiego potomka. Jego pierwszą żoną była Aldona Anna, córka księcia litewskiego Giedymina. Małżeństwo to przypieczętowało sojusz Polski z Litwą przeciw Krzyżakom. Po jej śmierci poślubił Adelajdę Heską, z którą jednak szybko się rozwiódł. Ostatnią żoną była Jadwiga kaliska. Kazimierz miał 4 córki, lecz męskiego dziedzica zabrakło.

 • Kazimierz Wielki miał aż 3 żony, lecz nie doczekał się upragnionego męskiego potomka.
 • Jego córkami były Kunegunda (po mężu Luksemburżanka), Anna, Elżbieta i Jadwiga (przyszła święta królowa).

Brak dziedzica i kontynuatora dynastii Piastów po śmierci Kazimierza okazał się kluczowy dla przyszłych losów Polski. Choć jego reformy wzmocniły znaczenie tronu, to brak męskiego potomka zaważył na końcu panowania tej pierwszej polskiej dynastii królewskiej.

Czytaj więcej: Władysław Jagiełło - Odkryj ciekawostki i tajemnice życia Króla Polski

Osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w dziedzinie kultury

Ostatni Władca z Dynastii Piastów był nie tylko znakomitym reformatorem państwa, lecz także wielkim mecenasem polskiej kultury. W okresie jego panowania Kraków stał się jednym z najważniejszych ośrodków życia naukowego i artystycznego w tej części Europy.

Kazimierz zbudował zamek na Wawelu i przekształcił go w rezydencję monarszą. Sprowadził włoskich architektów i rzemieślników, którzy ukształtowali wygląd miasta. Rozbudował i upiększył także inne ośrodki miejskie w kraju, lokując nowe miasta.

Jako fundator Akademii Krakowskiej przyczynił się do podniesienia poziomu edukacji. Był także patronem wielu artystów, którzy upamiętnili jego osobę w dziełach architektonicznych, rzeźbiarskich i iluminowanych manuskryptach.

Uniwersytet i architektura gotycka za panowania Kazimierza

Najważniejszym osiągnięciem Kazimierza było utworzenie Akademii Krakowskiej w 1364 r., która działała dzięki przywilejom nadanym przez króla. Była drugą tego typu placówką w Europie Środkowej. Przekształcono ją w 1400 r. w Uniwersytet Krakowski.

Rozwijało się również budownictwo świeckie i sakralne w stylu gotyckim, upowszechnianym przez włoskich twórców. Powstały liczne kościoły, klasztory, ratusze i kamienice z charakterystycznymi ostrołukowymi portalami i rozetami.

Śmierć Kazimierza i koniec panowania Piastów

Poznaj Ostatniego Króla Polski z Dynastii Piastów - Pierwsza Władająca Dynastia Polski

Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając Władcy Polskiego z Dynastii Piastów, który mógłby po nim objąć tron. Jego jedynym dziedzicem był przyrodnim brat Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Król został pochowany w Katedrze na Wawelu, a jego nagrobek przetrwał do czasów współczesnych.

Śmierć ostatniego Piasta i brak męskich potomków zakończyły panowanie tej pierwszej polskiej dynastii królewskiej. Choć reformy Kazimierza umocniły pozycję monarchy, to brak ciągłości władzy osłabił państwo, co zaważyło na jego późniejszym rozdrobnieniu. Dynastia Piastów władała Polską przez ponad 300 lat i odegrała decydującą rolę w kształtowaniu polskiej państwowości w średniowieczu.

Podsumowanie

Ostatni Król z Dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, był jednym z najwybitniejszych władców w dziejach Polski. Jego panowanie przypadło na lata 1333-1370 i wpisało się złotymi zgłoskami w historię naszego kraju. Dokonał licznych reform ustrojowych, gospodarczych i kulturowych, umocnił pozycję monarchy i scentralizował władzę, rozbudował infrastrukturę i miasta. Był wielkim mecenasem sztuki i założycielem Akademii Krakowskiej, zalążka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza Dynastia Polski - Piastowie, wygasła właśnie na Kazimierzu Wielkim, gdyż nie doczekał się on męskiego potomka. Jego córki wprawdzie przedłużyły dynastię o kolejne pokolenie, lecz ostatecznie z dynastii tej nie wywodził się już żaden późniejszy władca. Mimo że reformy Kazimierza wzmocniły instytucję monarchii, brak Władcy Polskiego z Dynastii Piastów po jego śmierci osłabił ciągłość władzy.

Kazimierz został pochowany na Wawelu, a jego nagrobek przetrwał do czasów współczesnych. Był ostatnim królem z rodu Piastów, którzy przez ponad 300 lat od X do XIV wieku rządzili Polską. Ich panowanie miało decydujące znaczenie dla kształtowania polskiej państwowości i tożsamości narodowej w średniowieczu. Dzieło Piastów i Ostatniego Króla Polski z Dynastii Piastów kontynuowała dynastia Jagiellonów.

Postać Kazimierza Wielkiego i jego liczne reformy na trwale zapisały się na kartach historii Polski. Był nie tylko ostatnim władcą z dynastii Piastów, ale przede wszystkim jednym z najwybitniejszych królów w dziejach naszego kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów był Kazimierz Wielki, który panował w latach 1333-1370. Był jednym z najwybitniejszych Piastów, który scementował i umocnił państwo polskie. Niestety nie doczekał się męskiego potomka, przez co jego śmierć oznaczała koniec tej pierwszej polskiej dynastii.

Kazimierz Wielki przeprowadził liczne reformy wzmacniające władzę monarszą i centralną administrację. Ujednolicił system podatkowy i menniczy, przejął kontrolę nad cłami i handlem solą. Rozbudował miasta i infrastrukturę, stworzył nowoczesną armię zaciężną.

Kazimierz był wielkim mecenasem kultury i sztuki. Rozbudował zamek na Wawelu, sprowadził włoskich twórców, którzy upiększyli Kraków. Jako fundator wsparł powstanie Akademii Krakowskiej, zalążka przyszłego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mimo trzech małżeństw, Kazimierz Wielki nie doczekał się upragnionego męskiego dziedzica, tylko czterech córek. Brak następcy oznaczał definitywny koniec panowania rodu Piastów, którzy przez ponad 300 lat rządzili Polską.

Jedynym prawowitym dziedzicem Kazimierza był jego przyrodni brat Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Po bezpotomnej śmierci Ludwika i jego córki Polska związała się z Litwą dynastią Jagiellonów.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
 2. Poznaj Dzieci Marii Konopnickiej - fascynującą historię Heleny Konopnickiej
 3. Odkryj Niezwykły Wygląd Anny Cylejskiej, Żony Jagiełły i Ikonę Styłu
 4. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
 5. Światowid ze Zbrucza: prawda czy fikcja? Najbardziej znany ślad kultury wczesnych Słowian
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły