Tajemnice i Historia Syna Bolesława Krzywoustego - Poznaj Synów Krzywoustego

Tajemnice i Historia Syna Bolesława Krzywoustego - Poznaj Synów Krzywoustego
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 8 min.

Syn Bolesława Krzywoustego odgrywał kluczową rolę w burzliwych dziejach Polski XII wieku. Był jednym z licznych potomków słynnego Krzywoustego, którzy zapisali się na kartach naszej historii. Choć wiele faktów z jego życia owianych jest legendą, to bez wątpienia odegrał istotną rolę w podziale ojcowizny po śmierci ojca. W artykule przybliżymy tajemnice i historię tej nietuzinkowej postaci - od narodzin, poprzez bunt przeciw ojcu, aż po objęcie władzy na zachodnich ziemiach polskich. Zapraszam do fascynującej podróży w głąb XII-wiecznej Polski!

Kluczowe wnioski:
 • Syn Bolesława Krzywoustego zbuntował się przeciw ojcu, co przyczyniło się do podziału Polski.
 • Objął władzę na zachodnich ziemiach Polski, tworząc odrębne księstwo.
 • Jego barwna historia i postawa do dziś budzą kontrowersje wśród historyków.
 • Zapoczątkował dynastię Piastów zachodniopomorskich, która odegrywała istotną rolę w XII-XIII w.
 • Do dziś wiele faktów z jego życia pozostaje owianych legendą i nie do końca wyjaśnionych.

Kim był najmłodszy Syn Bolesława Krzywoustego?

Najmłodszy Syn Bolesława Krzywoustego, zwany również Bolesławem Kędzierzawym, odgrywał kluczową rolę w burzliwych dziejach Polski XII wieku. Był jednym z licznych potomków słynnego Krzywoustego, którzy zapisali się na kartach naszej historii.

Urodził się około 1130 roku jako najmłodsze dziecko Krzywoustego. Niewiele wiemy o jego dzieciństwie i młodości. Jako książę był bardzo ambitny i zdecydowany. Nie zamierzał zadowolić się skromnym udziałem ojcowizny, jaki przeznaczył mu ojciec.

Już za życia Krzywoustego starał się zdobyć jak największą samodzielność. Po śmierci ojca w 1138 roku otwarcie zbuntował się przeciw starszemu bratu, Władysławowi. Jego bunt przyczynił się do podziału Polski na dzielnice.

Walka Bolesława z bratem o władzę

Po śmierci Krzywoustego jego synowie rozpoczęli walkę o tron. Sprzeciwił się temu najmłodszy Bolesław, który uważał testament ojca za niesprawiedliwy. Zbrojnie zaatakował starszego brata Władysława i zajął ziemie zachodnie.

W kolejnych latach dochodziło do licznych starć pomiędzy braćmi o kontrolę nad Polską. Ostatecznie w 1146 roku zawarli układ w Książu, na mocy którego Bolesław objął władzę na zachodnich ziemiach ówczesnej Polski.

Syn Bolesława Krzywoustego - władca Polski Zachodniej

Syn Bolesława Krzywoustego po układzie ksiąskim został samodzielnym władcą na obszarze ziem zachodnich. Jego księstwo obejmowało Wielkopolskę, Śląsk, Pomorze Zachodnie oraz Lubusz.

Bolesław okazał się zręcznym władcą i politykiem. Umocnił swoją władzę na podległych mu ziemiach. Prowadził ekspansywną politykę zagraniczną - dążył do opanowania Pomorza Gdańskiego. W 1157 roku Krzyżacy uznali jego zwierzchność lenną.

Jako władca dbał o rozwój gospodarczy i kulturalny swojego księstwa. Sprowadzał osadników z zachodu Europy, lokował nowe miasta na prawie niemieckim. Rozbudował system obronny - wzniósł liczne warownie i zamki.

Konflikty Bolesława z sąsiadami

Rządy Bolesława na zachodnich ziemiach Polski nie obyły się bez konfliktów. W 1146 roku pokonał księcia Racibora w bitwie nad rzeką Oławą. W 1157 roku stoczył bitwę z bratem Henrykiem Sandomierskim o opanowanie Wrocławia.

Prowadził również wojny z Margrabią Miśnieńską oraz z Marchią Łużycką. Mimo tych starć umocnił pozycję swojego księstwa na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej: Mieszko 2 Najważniejsze Informacje: Poznaj Dzieci i Dzieje Syna Mieszka II Lambert

Dlaczego Syn Bolesława Krzywoustego zbuntował się przeciw ojcu?

Bunt Syna Bolesława Krzywoustego przeciw ojcu był spowodowany jego niechęcią do postanowień testamentu Krzywoustego. Bolesław uważał, że jako najmłodszy syn otrzymał zbyt skromny udział w ojcowiźnie.

Testament Krzywoustego, ustalony jeszcze za jego życia, przewidywał senioracki system dziedziczenia. Najstarszy brat Władysław miał objąć zwierzchnictwo nad całym krajem jako senior rodu. Pozostali bracia otrzymali tylko niewielkie dzielnice z ograniczoną autonomią.

Młody i ambitny Bolesław nie chciał się na to zgodzić. Dążył do uzyskania pełni władzy w swoim własnym księstwie. Dlatego zbrojnie wystąpił przeciw starszemu bratu i zajął zachodnie ziemie Polski bez jego zgody.

Skutki buntu Bolesława

Bunt Bolesława przeciw senioratu brata zapoczątkował trwający kilkanaście lat okres walk wewnętrznych między synami Krzywoustego o władzę w podzielonej Polsce. Ostatecznie przyczynił się do rozbicia dzielnicowego państwa na ponad sto lat.

Z drugiej strony, dzięki niemu Bolesław zdobył znaczną samodzielność i ugruntował władzę na obszarze ziem zachodnich. Jego państwo, choć oderwane od reszty kraju, okazało się prężnym organizmem politycznym.

Nieznane fakty z życia Syna Bolesława Krzywoustego

Tajemnice i Historia Syna Bolesława Krzywoustego - Poznaj Synów Krzywoustego

Choć Syn Bolesława Krzywoustego jest dobrze znaną postacią historyczną, w jego biografii pozostaje wiele luk i niejasności. Oto kilka mniej znanych faktów z jego życia:

 • Niektórzy historycy kwestionują jego autorstwo tzw. falsyfikatu mogileńskiego - sfałszowanego dokumentu mającego uzasadniać roszczenia Polski do Pomorza Zachodniego.
 • Prawdopodobnie został otruty przez swoją drugą żonę Christinę, która oskarżała go o znęcanie się nad nią.
 • Jako jedyny z synów Krzywoustego został pochowany poza Krakowem, w Lubiążu na Dolnym Śląsku.
 • Część historyków uważa, że mógł być nieślubnym synem Krzywoustego z nieznanej kochanki.
 • Istnieją hipotezy, że zmarł nie w 1173 r., lecz dopiero w 1181 r. lub nawet później.

Niewyjaśnione epizody z jego życia sprawiają, że postać najmłodszego Syna Krzywoustego nadal intryguje historyków.

Syn Bolesława Krzywoustego i jego rola w podziale Polski

Syn Bolesława Krzywoustego odegrał kluczową rolę w procesie rozbicia dzielnicowego państwa polskiego w XII wieku. Jego bunt przeciw starszemu bratu zapoczątkował walki między synami Krzywoustego, które osłabiły Polskę.

Krzywousty za życia podzielił kraj pomiędzy swoich synów, ale ze zwierzchnictwem najstarszego Władysława. Najmłodszy Bolesław nie zgodził się jednak na taki układ. Chciał uniezależnić się od brata.

W 1146 roku zawarł układ w Książu, na mocy którego uzyskał pełnię władzy na ziemiach zachodnich. Tym samym Polska została podzielona na kilka organizmów politycznych rządzonych przez Piastów.

Bunt Bolesława przypieczętował podział Polski na ponad sto lat.

W efekcie buntu Bolesława Polska uległa rozdrobnieniu na ponad sto lat. Dopiero Przemysł II na krótko zjednoczył kraj pod koniec XIII wieku. Bez buntu najmłodszego Syna Krzywoustego być może udałoby się utrzymać jedność państwa.

Dziedzictwo Syna Bolesława Krzywoustego w Polsce

Choć samodzielne państwo Syna Bolesława Krzywoustego przetrwało zaledwie kilkadziesiąt lat po jego śmierci, to jego dziedzictwo pozostawiło trwały ślad w historii Polski.

Bolesław zapoczątkował odrębną linię Piastów zachodniopomorskich, z której pochodzili późniejsi władcy tych ziem. Rozbudował tamtejsze grody i miasta, przyciągnął osadników z zachodu.

Jego ambitna polityka umocniła pozycję zachodnich rubieży Polski. Dbał o rozwój kultury - ufundował m.in. opactwo cysterskie w Lubiążu, gdzie spoczął po śmierci.

Dzięki niemu ziemie te, choć na jakiś czas oderwane od macierzy, zachowały polski charakter. Dlatego mimo kontrowersji Syn Krzywoustego zostawił trwały ślad na zachodnich rubieżach naszego kraju.

Podsumowanie

Postać najmłodszego Syna Bolesława Krzywoustego bez wątpienia odegrała kluczową rolę w burzliwych dziejach Polski XII wieku. Jego bunt przeciw starszemu bratu uruchomił lawinę wydarzeń, które doprowadziły do rozbicia dzielnicowego państwa polskiego na ponad sto lat.

Jako zręczny polityk i władca Syn Krzywoustego zdołał jednak umocnić swoją pozycję na zachodnich ziemiach Polski. Jego rządy przyniosły rozwój tym terenom, choć kosztem utraty jedności kraju. Do dziś wiele faktów z jego życia pozostaje owianych legendą.

Losy tej barwnej postaci pokazują, jak wewnętrzne konflikty i walki o władzę osłabiły Polskę na przełomie XII i XIII wieku. Jednocześnie ugruntowały odrębność ziem zachodnich, które mimo rozbicia dzielnicowego zachowały polski charakter. Dlatego Synowie Krzywoustego, w tym zwłaszcza Bolesław, na trwałe zapisali się na kartach naszej historii.

Ich burzliwe losy i rola w podziale państwa polskiego wciąż intrygują historyków i pasjonatów przeszłości. Choć wiele tajemnic kryje się w biografiach Synów Bolesława Krzywoustego, to bez wątpienia odegrali oni istotną rolę w kształtowaniu się polskiej państwowości w średniowieczu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
 2. Zagadkowy Świat Imperium Osmańskiego: Spadek i Upadek Państwa Osmańskiego
 3. Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!
 4. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
 5. Światowid ze Zbrucza: prawda czy fikcja? Najbardziej znany ślad kultury wczesnych Słowian
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły