Fascynująca Historia Polaków na Kremlu i w Moskwie w 1612 Roku

Fascynująca Historia Polaków na Kremlu i w Moskwie w 1612 Roku
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 6 min.

Polacy na Kremlu to fascynujący, choć mało znany fragment historii stosunków polsko-rosyjskich. W 1612 roku moskiewski Kreml został zdobyty przez polskich i litewskich żołnierzy, którzy przybyli do Moskwy wraz z carem Wasylem Szujskim. Choć pobyt Polaków na Kremlu trwał zaledwie kilka miesięcy, odegrał istotną rolę w burzliwych losach Rosji na początku XVII wieku.

Kluczowe wnioski:
  • Polacy zajęli Kreml w ramach polsko-rosyjskiego sojuszu przeciwko samozwańcowi Dymitrowi.
  • Pobyt Polaków na Kremlu przyczynił się do obalenia Dymitra i osadzenia Wasyla Szujskiego na tronie.
  • Polacy prowadzili walki w Moskwie, broniąc Kremla przed atakami powstańców.
  • Po kilku miesiącach Polacy opuścili Kreml, a Rosja pogrążyła się w chaosie II wojny domowej.
  • Epizod z 1612 roku pokazuje, że Polacy odgrywali istotną rolę w wydarzeniach w Moskwie.

Polacy na Kremlu podczas polsko-rosyjskiego sojuszu

W 1612 roku doszło do zawarcia polsko-rosyjskiego sojuszu mającego na celu obalenie samozwańca Dymitra, który ogłosił się carem Rosji. W ramach tego porozumienia oddziały polskie i litewskie wkroczyły do Moskwy, aby wesprzeć prawowitego cara Wasyla Szujskiego w walce o tron. Polscy żołnierze wraz z wojskami Szujskiego zdobyli Kreml, stanowiący serce Moskwy i siedzibę władzy. Był to bezprecedensowy moment w historii, kiedy obcą armią dowodziła na Kremlu.

Choć motywacją Polaków było wsparcie legalnego władcy Rosji, ich obecność na Kremlu miała wymiar okupacji Moskwy. Kreml znalazł się pod kontrolą polskich dowódców, a załoga polska pilnowała moskiewskiej twierdzy. Sytuacja ta nie trwała jednak długo. Już po kilku miesiącach sojusz polsko-rosyjski się rozpadł, a Polacy opuścili Kreml, pozostawiając Moskwę pogrążoną w chaosie wojny domowej.

Polacy na Kremlu walczą o wolność Moskwy i Rosji

Wkraczając na Kreml, Polacy deklarowali chęć wyzwolenia Moskwy spod jarzma samozwańczego Dymitra. Załoga polska aktywnie wspierała wojska Wasyla Szujskiego w tłumieniu powstań przeciwko carowi, jakie wybuchły w stolicy. Doszło do krwawych starć na ulicach, gdy polscy żołnierze walczyli z powstańcami atakującymi Kreml.

Z perspektywy Polaków była to walka w słusznej sprawie - o przywrócenie legalnej władzy w Rosji. Jednak dla wielu mieszkańców Moskwy obecność obcego wojska na Kremlu, kontrolującego miasto była symbolem utraty suwerenności. Mimo deklarowanych intencji, trudno więc jednoznacznie ocenić rolę Polaków jako wyzwolicieli Moskwy.

Masakra na Kremlu

W maju 1612 roku na Kremlu doszło do krwawej masakry, gdy załoga polska wraz z wojskami Szujskiego w bestialski sposób stłumiła bunt polskich najemników. Setki Polaków pozbawiono życia, a ich ciała wrzucono do Moskwy. Był to mroczny epizod okupacji Kremla.

Czytaj więcej: Harald Pięknowłosy: Przeczytaj o Pierwszym Królu Norwegii, Królu Haraldzie

Polacy na Kremlu - bohaterowie czy zdobywcy?

Pobyt Polaków na Kremlu w 1612 roku do dziś budzi kontrowersje i niejednoznaczne oceny. Z jednej strony można ich postrzegać jako sojuszników prawowitego cara Rosji, którzy przyczynili się do obalenia uzurpatora. Jednak z drugiej strony ich obecność na Kremlu miała wymiar okupacji Moskwy i ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji.

Bez wątpienia Polacy odegrali kluczową rolę w wydarzeniach 1612 roku, które na zawsze przeszły do historii Rosji. Jednak trudno jednoznacznie ocenić, czy była to rola pozytywnych bohaterów, czy raczej nieproszonych zdobywców. Być może prawda leży pośrodku.

Polacy na Kremlu - nieznana historia polsko-rosyjskiego braterstwa

Fascynująca Historia Polaków na Kremlu i w Moskwie w 1612 Roku

Epizod z 1612 roku pokazuje, że stosunki polsko-rosyjskie miały również momenty współpracy i braterstwa broni. Polacy i Rosjanie razem walczyli na Kremlu z wrogiem, jakim był Dymitr. Świadczy to o tym, że mimo różnic i sporów, potrafili się zjednoczyć przeciwko wspólnemu zagrożeniu.

Niestety ten moment polsko-rosyjskiego pojednania był krótkotrwały. Już w następnych latach doszło do nowych konfliktów i wojen pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą. Niemniej historia pokazuje, że Polacy i Rosjanie potrafili zawiesić animozje, gdy wymagała tego sytuacja. Być może jest to nauka na przyszłość.

Nasza historia pokazuje, że Polacy i Rosjanie potrafią współpracować, jeśli tego chcą. Nie jesteśmy skazani na wieczną wrogość.

Polacy na Kremlu - krótkotrwały zwrot w stosunkach polsko-rosyjskich

Przymierze polsko-rosyjskie z 1612 roku i obecność Polaków na Kremlu stanowiły epizod w wielowiekowej historii naznaczonej wojnami i konfliktami. Niestety po kilku miesiącach Moskwa pogrążyła się w nowej wojnie domowej, a sojusz polsko-rosyjski legł w gruzach. Kreml na powrót znalazł się we władaniu Rosjan.

Mimo początkowych nadziei, współpraca Polaków i Rosjan okazała się krótkotrwała i nie zapoczątkowała nowej ery w stosunkach obu narodów. Niemniej pokazała, że nawet zwaśnione narody potrafią na jakiś czas odłożyć spory, gdy tego wymaga sytuacja. Być może przyszłość przyniesie kolejne takie chwile pojednania.

Polacy na Kremlu w 1612 Kilka miesięcy
Liczba Polaków na Kremlu Od kilkuset do 2 tysięcy
Dowódca Polaków Hetman Jan Piotr Sapieha

Podsumowanie

Historia Polaków na Kremlu w 1612 roku to fascynujący, choć mało znany epizod z burzliwych dziejów Rzeczypospolitej i Moskwy. W ramach polsko-rosyjskiego sojuszu oddziały polskie wkroczyły do Moskwy, aby wesprzeć cara Wasyla Szujskiego przeciwko samozwańcowi Dymitrowi. Przez kilka miesięcy Polacy zajmowali Kreml, kontrolując stolicę Rosji. Ich obecność budziła jednak mieszane uczucia - dla jednych byli wyzwolicielami, dla innych okupantami.

Pobyt Polaków na Kremlu w 1612 roku pokazuje, że stosunki polsko-rosyjskie miały również momenty współpracy, choć była ona krótkotrwała. Po kilku miesiącach sojusz upadł, a Moskwa pogrążyła się w chaosie wojny domowej. Mimo to Polacy na Kremlu na zawsze przeszli do historii Rosji, odgrywając istotną rolę w wydarzeniach tamtych burzliwych czasów.

Polacy w Moskwie w 1612 roku pokazali, że mimo animozji Polacy i Rosjanie potrafią się zjednoczyć w obliczu wspólnego zagrożenia. Być może przyszłość przyniesie kolejne takie momenty polsko-rosyjskiego pojednania. Choć karty historii zostały już zapisane, duch braterstwa broni z 1612 roku może być drogowskazem na przyszłość.

Przypominanie o Polakach na Kremlu 1612 to lekcja historii, która uświadamia, że nawet zwaśnione narody mogą na jakiś czas odłożyć spory i współpracować dla wyższego dobra. Być może kiedyś Polacy i Rosjanie ponownie zjednoczą się we wspólnej sprawie, pisząc nowy, bardziej pokojowy rozdział swoich dziejów.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
  2. Zagadkowy Świat Imperium Osmańskiego: Spadek i Upadek Państwa Osmańskiego
  3. Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!
  4. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
  5. Światowid ze Zbrucza: prawda czy fikcja? Najbardziej znany ślad kultury wczesnych Słowian
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły