Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!

Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 9 min.

Barbara Radziwiłłówna to bardzo ciekawa postać z polskiej historii. Była córką Mikołaja Radziwiłła "Czarnego" oraz Elżbiety z Szydłowieckich i odegrała istotną rolę w okresie panowania Zygmunta Augusta. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jej barwnemu życiu i wpływom na ówczesną politykę. Zapraszam do lektury, aby poznać tę niezwykłą kobietę.

Kluczowe wnioski:
 • Barbara Radziwiłłówna była córką możnowładcy Mikołaja Radziwiłła.
 • Dzięki związkowi z królem Zygmuntem Augustem miała duże wpływy.
 • Odegrała istotną rolę w polityce XVI-wiecznej Polski.
 • Była dobrze wykształconą i inteligentną kobietą jak na tamte czasy.
 • Jej burzliwe życie ukazuje obyczaje polskiej arystokracji.

Barbarze Radziwiłłównie - kim była?

Barbara Radziwiłłówna była córką wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła "Czarnego" oraz Elżbiety Szydłowieckiej. Urodziła się około 1520 roku na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od najmłodszych lat wychowywana była w luksusach i przepychu, co było udziałem potomków możnowładczego rodu Radziwiłłów. Otrzymała staranne wykształcenie jak na damę jej pochodzenia i epoki. Wyróżniała się inteligencją, urodą i silnym charakterem.

Mając około 20 lat Barbara została wydana za mąż za wojewodę trockiego Stanisława Gasztołda, z którym miała córkę Annę. Niedługo po ślubie owdowiała. Kilka lat później, będąc na dworze królewskim, poznała Zygmunta II Augusta. Między Barbarą a młodym królem, który również stracił żonę, narodziło się głębokie uczucie.

Romans z królem i jego konsekwencje

Romans Barbary Radziwiłłówny z Zygmuntem Augustem trwał ponad 10 lat. Barbara wywierała duży wpływ na króla i angażowała się w ówczesną politykę. Popierała reformację, była zwolenniczką zbliżenia Polski z Wielkim Księstwem Litewskim. Król obdarzył ją wieloma nadaniami majątkowymi. Ich związek był głośny i bulwersował opinię publiczną. Ostatecznie Zygmunt August ożenił się z księżniczką austriacką Katarzyną Habsburg, a Barbara musiała odejść z dworu.

Romans z królem przyniósł Barbarze zaszczyty i majątek, ale także wrogów i upokorzenie. Do końca życia pozostała jednak wpływową postacią na Litwie. Zmarła w 1591 roku.

Dlaczego Barbara Radziwiłłówna jest postacią historyczną?

Barbara Radziwiłłówna zapisała się na kartach historii Polski i Litwy z kilku powodów. Po pierwsze, jej burzliwy związek z królem Zygmuntem Augustem był szeroko komentowany i wywoływał skandale. Po drugie, jako kochanka monarchy miała realny wpływ na ówczesną politykę i wspierała reformację. Po trzecie, była dobrze wykształconą i niezależną kobietą, która nie bała się przeciwstawić konwenansom. To niezwykłe jak na XVI wiek.

Barbara Radziwiłłówna pokazała, że można odegrać znaczącą rolę w państwie będąc kobietą. Jej postawa i życie osobiste były przedmiotem kontrowersji, ale też podziwu. Była zapalną zwolenniczką reformacji, co wpłynęło na jej popularyzację. Dzięki związkowi z królem zdobyła majątek i wpływy. Jej barwne losy stanowią inspirację dla poetów, pisarzy i filmowców po dziś dzień.

Czytaj więcej: Odkryj Żony Władysława Jagiełły: Sekrety i Historie Żon Króla Jagiełły

Gdzie i kiedy żyła Barbara Radziwiłłówna?

Barbara Radziwiłłówna urodziła się około 1520 r. na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, najprawdopodobniej w Wilnie lub Nieświeżu. Była córką Mikołaja Radziwiłła "Czarnego", ówczesnego wojewody wileńskiego. Dorastała więc na dworze jednego z najpotężniejszych rodów magnackich WKL.

Podstawowe fakty z życia Barbary Radziwiłłówny:

 • około 1540 r. - małżeństwo z wojewodą trockim Stanisławem Gasztołdem,
 • 1547 r. - poznanie króla Zygmunta Augusta na dworze królewskim,
 • 1548-1562 r. - trwanie głośnego romansu z królem,
 • 1569 r. - odsunięcie Barbary od dworu po ślubie króla z Katarzyną Habsburg,
 • 1584 r. - ponowne zbliżenie z Zygmuntem Augustem,
 • 1591 r. - śmierć Barbary Radziwiłłówny.

Całe swoje życie związana była z Wielkim Księstwem Litewskim.

Z kim była związana Barbara Radziwiłłówna?

Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!

Barbara Radziwiłłówna związana była z dwoma wybitnymi mężczyznami swoich czasów.

Jej pierwszym mężem był Stanisław Gasztołd - wojewoda trocki, polityk i działacz reformacyjny. Ożenił się z Barbarą około 1540 roku, kiedy miała ona ok. 20 lat. Małżeństwo trwało krótko, gdyż Gasztołd zmarł w 1542 r. Barbara urodziła mu córkę Annę.

Kilka lat po owdowieniu, będąc na dworze królewskim, Barbara Radziwiłłówna poznała młodego króla Polski Zygmunta II Augusta. Między nimi zrodziło się głębokie uczucie, które przekształciło się w burzliwy romans trwający kilkanaście lat. Barbara miała znaczący wpływ na króla i angażowała się w politykę. Była jego najbliższą powiernicą i doradczynią.

Jakie było pochodzenie Barbary Radziwiłłówny?

Barbara Radziwiłłówna wywodziła się z jednego z najznamienitszych rodów arystokratycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego - Radziwiłłów. Była córką wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła zwanego "Czarnym" oraz Elżbiety Szydłowieckiej. Jej ojciec był niezwykle wpływowym politykiem i magnatem za panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Radziwiłłowie od pokoleń piastowali najwyższe urzędy na Litwie, posiadali rozległe dobra i olbrzymi majątek.

Rodzina Radziwiłłów wywodziła się pierwotnie z Wielkopolski, skąd na przełomie XIV i XV wieku przeniosła się na Litwę. Tam zrobili błyskawiczną karierę na dworze wielkich książąt litewskich. Barbara dorastała więc w atmosferze przepychu i luksusu, mając zapewnioną pozycję w elicie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Jak potoczyły się losy Barbary Radziwiłłówny?

Losy Barbary Radziwiłłówny były dość burzliwe i pełne zwrotów akcji. Urodzona w znamienitej rodzinie Radziwiłłów, już jako młoda dziewczyna została wydana za mąż za wojewodę trockiego Stanisława Gasztołda. Po jego śmierci, będąc na dworze królewskim, poznała Zygmunta Augusta. Między nią a owdowiałym królem narodziło się uczucie, z czasem bardzo głośny romans.

Przez ponad 10 lat Barbara była faworytą króla i miała na niego ogromny wpływ. Zygmunt August obsypywał ją darami i nadaniami majątkowymi. Jednak związek z monarchą przysporzył Barbarze również wielu wrogów. Gdy król ożenił się z Katarzyną Habsburg, musiała odejść z dworu. Do łask wróciła na krótko pod koniec życia Zygmunta Augusta. Zmarła w 1591 r. jako wpływowa wdowa, lecz także kobieta, która zaznała wzlotów i upadków.

Całe życie Barbary było ściśle związane z losem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była aktywna politycznie i zaangażowana w sprawy wyznaniowe epoki. Jej burzliwe dzieje miłosne wzbudzały sensację, skandale, ale też podziw dla jej silnej osobowości. Bez wątpienia Barbara Radziwiłłówna pozostaje barwną postacią polskiej historii.

Podsumowanie

Barbara Radziwiłłówna to bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących kobiecych postaci w historii Polski. Córka możnowładczego rodu Radziwiłłów, związana była z dwoma wybitnymi mężczyznami swojej epoki – królem Zygmuntem Augustem i wojewodą trockim Stanisławem Gasztołdem. Jej burzliwy, kilkunastoletni romans z królem wzbudzał skandale, ale też podziw. Barbara Radziwiłłówna miała realny wpływ na ówczesną politykę i angażowała się w sprawy wyznaniowe, popierając reformację. Była kobietą wykształconą, inteligentną i niezależną. Jej niezwykłe losy pokazują, że już w XVI wieku kobieta mogła odegrać ważną rolę publiczną. Dlatego Barbara Radziwiłłówna na zawsze pozostanie barwną postacią polskiej historii.

Barbara Radziwiłłówna urodziła się ok. 1520 r. na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wychowana w znamienitym rodzie Radziwiłłów, już jako młoda dziewczyna została wydana za mąż za wojewodę trockiego. Po jego śmierci poznała na dworze królewskim Zygmunta Augusta. Między Barbarą a owdowiałym królem narodziło się głębokie uczucie, które z czasem przekształciło się w głośny i bulwersujący romans. Trwał on ponad 10 lat i przyniósł Barbarze zaszczyty, ale i upokorzenie. Do końca życia pozostała wpływową postacią na Litwie. Jej niezwykłe losy do dziś fascynują historyków i pisarzy.

Barbara Radziwiłłówny barwne życie prywatne i uczuciowy związek z królem przeplatały się z aktywnością polityczną. Popierała ona reformację i angażowała się w ówczesną politykę, zwłaszcza zagadnienia związane z Wielkim Księstwem Litewskim. Jako faworyta Zygmunta Augusta miała na niego spory wpływ i często pełniła rolę nieformalnej doradczyni. Jej postawa budziła kontrowersje, ale też podziw dla odwagi i determinacji. Barbara Radziwiłłówna pokazała, że kobieta może aktywnie kształtować otaczającą rzeczywistość.

Dziś Barbara Radziwiłł jest bohaterką licznych książek, dramatów i filmów. Jej sylwetka inspiruje poetów, pisarzy i badaczy historii. To postać nietuzinkowa, która wbrew konwenansom potrafiła realizować swoje cele i ambicje. Niezależna, inteligentna i piękna Barbara Radziwiłłówna na zawsze pozostanie jedną z najciekawszych kobiet w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Jej burzliwe życie i miłość do króla do dziś elektryzują wyobraźnię Polaków.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
 2. Zagadkowy Świat Imperium Osmańskiego: Spadek i Upadek Państwa Osmańskiego
 3. Odkryj Niezwykły Wygląd Anny Cylejskiej, Żony Jagiełły i Ikonę Styłu
 4. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
 5. Światowid ze Zbrucza: prawda czy fikcja? Najbardziej znany ślad kultury wczesnych Słowian
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły