Zamek na wawelu w czasach kazimierza wielkiego. jak mieszkał ostatni król z dynastii piastów

Zamek na wawelu w czasach kazimierza wielkiego. jak mieszkał ostatni król z dynastii piastów
Autor Michalina Kawiak
Michalina Kawiak24.03.2024 | 10 min.

Spis treści

Zamek na Wawelu w czasach Kazimierza Wielkiego przeszedł prawdziwą rewolucję. Ostatni król z dynastii Piastów nie tylko ozdobił rezydencję, ale także znacząco ją przebudował i rozbudował. Choć wielu historyków uważa, że Kazimierz Wielki zbudował zamek od podstaw, to najnowsze badania pokazują, że monarcha jedynie przekształcił istniejącą już wcześniej warownię. Jak zatem mieszkał władca i czym charakteryzował się zamek wawelski w jego czasach? Odkryjmy to razem.

Dziedziniec zamku z czasów Kazimierza Wielkiego

Dziedziniec zamku wawelskiego w czasach Kazimierza Wielkiego był sercem rezydencji królewskiej. Tutaj rozgrywało się życie na dworze ostatniego władcy z dynastii Piastów. Przestrzeń została wyłożona cegłą, tworząc imponujące i reprezentacyjne podwórze o powierzchni około 7000 m2. Wszystkie budynki otaczające dziedziniec miały na parterze około 30 pomieszczeń, nie licząc piwnic.

Wokół dziedzińca rozciągały się zabudowania mieszkalne, gospodarcze i obronne, łącznie zajmujące powierzchnię użytkową około 3500 m2. Przy dziedzińcu znajdowała się również studnia zamkowa, zapewniająca dostęp do wody nawet w przypadku oblężenia. Jej kopanie było prawdziwym wyczynem inżynieryjnym, sięgającym ponad 40 metrów w głąb wzgórza wawelskiego.

Układ przestrzenny dziedzińca

Dziedziniec zamku wawelskiego był centralnym punktem całego kompleksu, wokół którego rozmieszczone były pozostałe zabudowania. Rezydencja królewska na północny, budynki gospodarcze na południowy wschód, a kwatery dworzan i straży na zachodnich i wschodnich krańcach. Całość była spójna i funkcjonalna, zapewniając wygodę oraz bezpieczeństwo mieszkańcom.

Krużganki biegnące wzdłuż południowo-wschodniej fasady tworzyły zadaszony ganek, umożliwiający poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami na parterze. Dziedziniec stanowił również arenę różnych wydarzeń dworskich, ceremonii i uroczystości.

 • Główne funkcje dziedzińca:
  • Przestrzeń reprezentacyjna dla życia dworu
  • Komunikacja pomiędzy budynkami
  • Miejsce na uroczystości i ceremonie

Najważniejsze budynki rezydencji króla Kazimierza Wielkiego

Zabudowania zamku wawelskiego z czasów Kazimierza Wielkiego składały się z kilku kluczowych elementów. Najważniejszym z nich był Biały Pałac, pochodzący jeszcze z czasów Bolesława Wstydliwego. To właśnie w tym budynku najprawdopodobniej rezydował ostatni król z dynastii Piastów. Pałac został przedłużony i połączony z kaplicą Świętej Marii Egipcjanki.

Kolejnym ważnym elementem był tak zwany "dom wielki" - rozległy, wygięty gmach położony na południowym wschodzie dziedzińca. Przypuszczano, że mieścił się w nim główny apartament Kazimierza Wielkiego, ale nowsze badania temu przeczą. W tym skrzydle najprawdopodobniej znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, takie jak kuchnie, piekarnie i zaplecze techniczne.

Na zachodniej stronie znajdował się osobny "dom królowych" - rezydencja przeznaczona dla małżonek władcy i ich dworu. Dalej była brama wjazdowa, a na południe kolejny budynek mieszkalny, najprawdopodobniej zajmowany przez urzędników dworskich i służbę.

Cały kompleks był połączony krużgankami, umożliwiającymi swobodne przemieszczanie się między poszczególnymi częściami rezydencji. Zamek wawelski za czasów Kazimierza Wielkiego był prawdziwą perłą architektury, łączącą wygodę, funkcjonalność i obronność.

Czytaj więcej: Niezwykły zwierzyniec Słowian. Hodowali nieznane dzisiaj zwierzęta.

Sypialna króla na zamku za czasów Kazimierza Wielkiego

Jedno z najciekawszych pytań dotyczących zamku wawelskiego w czasach Kazimierza Wielkiego dotyczy lokalizacji prywatnych komnat królewskich. Zgodnie z jedną z teorii, sypialnia władcy miała się znajdować w skrzydle południowo-wschodnim, zwanym "domem wielkim". Jednak nowsze badania podważają tę koncepcję.

Według Tomasza Ratajczaka, uznanego znawcy zamków, nie zna on ani jednej warowni, w której zdecydowano się na połączenie prywatnych apartamentów królewskich z kuchnią. Przestrzeń reprezentacyjna zawsze była oddzielona od gospodarczej.

Bardziej prawdopodobne jest, że Kazimierz Wielki nigdy nie wyprowadził się z Białego Pałacu, położonego w północno-wschodnim narożniku dziedzińca. To tam najpewniej znajdowały się jego komnaty, zapewniające spokój i oddalenie od zgiełku dworskiego życia.

Ostatnie chwile Kazimierza Wielkiego

Wiadomo, że Kazimierz Wielki zmarł w sali wielkiej i niskiej ( bassa magna ), która według Jana Długosza znajdowała się "od strony południowej". Niektórzy historycy interpretowali to jako dowód na to, że apartamenty królewskie mieściły się w "domu wielkim". Jednak prawdopodobnie w końcowym okresie swojego życia, gdy Kazimierz ciężko zachorował po wypadku na polowaniu, został przeniesiony do najbliższej wygodnej sali, a nie do swojej stałej sypialni.

Teoria Kontrargumenty
Komnaty królewskie w "domu wielkim"
 • Bliskość kuchni
 • Brak separacji przestrzeni reprezentacyjnej i gospodarczej
Śmierć Kazimierza w "bassa magna"
 • Możliwe przeniesienie do najbliższej sali ze względu na zły stan zdrowia
 • "Od strony południowej" może oznaczać tylko okna na południe

Lokalizacja prywatnych komnat ostatniego Piasta wciąż pozostaje zagadką, wymagającą dalszych badań i analiz. Jedno jest jednak pewne - zamek wawelski był wówczas prawdziwą rezydencją królewską, godną władcy Polski.

Sposoby ogrzewania pomieszczeń zamkowych w średniowieczu

Zdjęcie Zamek na wawelu w czasach kazimierza wielkiego. jak mieszkał ostatni król z dynastii piastów

Życie na zamku wawelskim w czasach Kazimierza Wielkiego nie należało do najłatwiejszych, szczególnie w okresie zimy. Ogrzewanie pomieszczeń stanowiło prawdziwe wyzwanie, wymagające zastosowania różnych metod i rozwiązań.

Podstawowym źródłem ciepła były oczywiście paleniska i kominki. Każdy z ważniejszych pokoi miał własny kominek, w którym palono drewnem lub węglem drzewnym. Dymy wyprowadzano przez specjalne przewody kominowe, których pozostałości zachowały się do dziś.

W pomieszczeniach gospodarczych, takich jak kuchnie, piece grzewcze miały formę dużych, wolno stojących palenisk. Ich konstrukcja pozwalała na ogrzewanie większych powierzchni, a jednocześnie stanowiła bezpieczne źródło ciepła do przygotowywania posiłków.

Piece kaflowe i hipokaustu

W bogatszych wnętrzach stosowano również piece kaflowe, które powoli wypierały proste paleniska. Były to specjalne konstrukcje z kafli ceramicznych, ogrzewane od wewnątrz. Ciepło akumulowało się w ścianach pieca, a następnie stopniowo oddawane było do pomieszczenia.

W najbardziej luksusowych komnatach, takich jak komnaty królewskie, mogły znajdować się także pozostałości po systemach hipokaustu - ogrzewaniu podłogowym. Gorące powietrze z paleniska przepływało pod podłogą, ogrzewając ją i będąc następnie odprowadzane na zewnątrz. Systemy te znane były już od czasów starożytnych, ale ich zastosowanie na zamku wawelskim wymaga dalszych badań.

 • Główne sposoby ogrzewania:
  • Paleniska i kominki
  • Piece grzewcze w kuchniach
  • Piece kaflowe
  • Potencjalne systemy hipokaustu

Życie codzienne dworu królewskiego na zamku wawelskim

Życie na dworze Kazimierza Wielkiego na zamku wawelskim toczyło się według ściśle określonych zasad i rytmów. Król, jego rodzina oraz liczna świta dworska stanowili prawdziwą społeczność, której dni wypełnione były obowiązkami, rytuałami i rozrywkami.

Każdy dzień rozpoczynał się od porannej mszy w kaplicy zamkowej. Następnie Kazimierz Wielki udawał się na naradę ze swoimi najważniejszymi doradcami i urzędnikami. Omawiano tam bieżące sprawy państwowe, wydawano decyzje i rozstrzygano spory.

Później król zajmował się sprawami sądowymi, przyjmując petycje i skargi poddanych. Posiłki spożywano w wielkiej sali biesiadnej, przy uroczystym stole pańskim. Wieczory upływały na uczestniczeniu w dworskich rozrywkach, takich jak przedstawienia, turnieje rycerskie czy polowania.

Życie dworu nie byłoby możliwe bez armii służby, która dbała o utrzymanie porządku, przygotowywanie posiłków i obsługę króla oraz jego gości. Kucharze, piekarze, krawcy, rzemieślnicy różnych profesji - wszyscy pracowali bez wytchnienia, aby zamek wawelski mógł funkcjonować jak dobrze naoliwiona machina.

Rola królowej i dworzan

Ważną rolę odgrywała również królowa i jej dwór, rezydujący we własnym skrzydle zamkowym. To one zajmowały się organizowaniem dworskich uroczystości, dbaniem o stroje i wystrój wnętrz.

Życie dworu Kazimierza Wielkiego było pełne przepychu, ale też obowiązków. Zamek wawelski pełnił funkcję nie tylko rezydencji, ale także siedziby władzy i centrum kultury. Wszyscy jego mieszkańcy, od króla po najskromniejszego sługę, odgrywali ważną rolę w utrzymaniu tego niezwykłego miejsca.

Obrona i zabezpieczenia zamku wawelskiego w XIV wieku

Choć zamek wawelski w czasach Kazimierza Wielkiego miał charakter przede wszystkim reprezentacyjny, to nie można zapominać o jego kluczowej roli obronnej. Rezydencja króla musiała być solidnie umocniona i przygotowana na wypadek oblężenia lub ataku wrogów.

Całe wzgórze wawelskie otaczały potężne mury obronne, wzmocnione basztami i blankami. Nad wejściem do zamku górnego wznosiła się masywna brama, chroniona przez dodatkowe fortyfikacje. W razie konieczności można ją było całkowicie zabarykadować i obronić przed nacierającymi siłami nieprzyjaciela.

Dostęp do zamku uniemożliwiały także naturalne przeszkody terenowe - strome skarpy i wysokie urwiska. Dobrze wyszkolona straż pilnowała wszystkich przejść i dróg dojazdowych, gotowa na każdą ewentualność.

Jednak prawdziwą ostoją bezpieczeństwa był sam zamek wawelski. Jego solidne mury, grube na kilka metrów, były nie do przejścia dla ówczesnych machin oblężniczych. Wewnątrz znajdowały się zaplecze magazynowe i zbiory broni, a także studnia z rezerwą wody pitnej na wypadek długiego oblężenia.

Kontynuując temat obronności zamku wawelskiego, Kazimierz Wielki doskonale zdawał sobie sprawę z jego militarnego znaczenia. Dlatego, przebudowując i upiększając swoją rezydencję, nie zaniedbał także kwestii jej umocnień. Zamek wawelski miał być nie tylko piękny, ale również skutecznie chronić władcę i jego dwór przed atakami wrogów.

Mimo iż w czasach panowania ostatniego Piasta Polska nie musiała stawić czoła poważniejszym zagrożeniom zewnętrznym, to zamek wciąż pełnił funkcję obronną. Jego potężne mury i baszty stanowiły symbole siły i potęgi królewskiej, odstrasząjąc potencjalnych najeźdźców.

Tym samym zamek wawelski za czasów Kazimierza Wielkiego łączył w sobie cechy reprezentacyjnej rezydencji władcy z cechami niemal nie do zdobycia warowni. Dzięki temu król mógł czuć się bezpiecznie w murach swojej siedziby, jednocześnie rozsławiając potęgę i przepych swojego dworu.

Podsumowanie

Zamek wawelski w Krakowie za czasów Kazimierza Wielkiego, ostatniego władcy z dynastii Piastów, przeszedł prawdziwą rewolucję. Ten wyjątkowy kompleks nie tylko stanowił reprezentacyjną rezydencję króla w sercu średniowiecznej Polski, ale również łączył funkcje obronne z luksusem i przepychem. Dziedziniec, budynki mieszkalne, dziedzińce gospodarcze i fortyfikacje tworzyły spójną całość, która odzwierciedlała pozycję monarchy.

Choć wiele szczegółów dotyczących wystroju i rozmieszczenia pomieszczeń zamku wawelskiego pozostaje zagadką, to z całą pewnością rezydencja ta odegrała kluczową rolę w historii naszego kraju. Jej monumentalny charakter oraz rozbudowane systemy obronne sprawiały, że Kazimierz Wielki mógł czuć się bezpiecznie w swoich progach, jednocześnie demonstrując potęgę królewskiego majestatu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
 2. Poznaj Dzieci Marii Konopnickiej - fascynującą historię Heleny Konopnickiej
 3. Odkryj Niezwykły Wygląd Anny Cylejskiej, Żony Jagiełły i Ikonę Styłu
 4. Kim uważali się mieszkańcy dawnej Słowiańszczyzny? Słowianie i ich tożsamość.
 5. Zagadkowe znaki wczesnych Słowian: niespotykane dotąd zjawisko na dużą skalę
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kawiak
Michalina Kawiak

Jako historyk sztuki specjalizuję się w kulturze materialnej starożytnych Greków i Rzymian. Analizuję znaleziska archeologiczne - architekturę, rzeźby, przedmioty codziennego użytku. W interpreterowaniu artefaktów pomaga mi wiedza na temat wierzeń, obrzędów i hierarchii społecznej tych cywilizacji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły